News

AUVA Radworkshop

Die Gemeinde Siegendorf ist Radpilotgemeinde. In Kooperation mit der Mobilitätszentrale Burgenland versucht auch die Schule hier einen wichtigen Beitrag zu leisten. So durften die SchülerInnen bereits zum wiederholten Mal am AUVA-Radworkshop teilnehmen. Im Rahmen dessen wurde ein Rad- und Helmcheck durchgeführt. Anschließend durften die SchülerInnen den Parcours durchfahren. Geboten wurden spezielle Übungen zur Förderung der Motorik, Geschicklichkeit und Koordination. Die SchülerInnen waren mit großer Freude dabei.

Općina Cindrof je uključena u pilotiranje hasnovanja bicikla, ona je "Radpilotgemeinde". U kooperaciji s mobilitetnom centralom Gradišće kani i škola u ovom pogledu nešto pridonesti. Tako su dica opet smila sudjelivati pri djelaonici osiguranja AUVA. U okviru toga su  stručnjaki kontrolirali kako sigurni su  bicikli i kacige dice. Po tom su se smila dica voziti u parcouru. Svladati su morala različne vježbe za razvijanje motorike, šikanosti i koordinacije. Školarice i školari su bili puni veselja.

Težišće "sigurnost u prometu" kanimo i u dojdućem školskom ljetu nastaviti.